Szczecińska Wenecja

Pl.Lotników-centrum miasta

Wieżowiec PŻM na placu rodła

Centrum Galaxy

Nowoczesna kamienica przy ulicy Śląskiej

Jasne Błonia

Most kolejowy w Szczecinie i kanał Parnicki

Centrum Szczecina w zimowej szacie

Al.Jana Pawła II,w głębi Urząd Miejski

Typowa śródmiejska ulica

Odnowione kamienice w śródmieściu

Plik:Skanuj0038.jpg

Rynek Sienny w XX wieku

Plac Grunwaldzki przed wojną

Plik:Skanuj0034.jpg

Mijające się przedwojenne tramwaje w alei Niepodległości

Plik:Skanuj0035.jpg

Pomnik Cesarza Wilhelma na placu Żołnierza w latach 30

Plik:Skanuj0036.jpg

Wały Chrobrego przed wojną

Plik:Skanuj0037.jpg

Ruiny kamienic przy placu Żołnierza w 1945 roku, widoczny też tramwaj 5

Secesyjna kamienica w centrum

Stare Miasto

ul.Koński Kierat z widokiem na zamek

Współczesny tramwaj Tatra T6A2D na moście portowym

Zamek Książąt Pomorskich;Wieża Zegarowa

Katedra św.Jakuba

Kamienica Loitzów

Skrzyżowanie przy Bramie Portowej, w tle widoczna Katedra

Kamienice przy ul.Jagiellońskiej

Bloki z lat 60

Gmach Urzędu Celnego

Dworzec główny

PRL-owskie bloki na starym mieście

plac Zgody

Stare kamienice przy ul.Mazurskiej

Uniwersytet

Budynek Urzędu Miejskiego

Szczecińskie podwórko

Kościół św.Piotra i Pawła

Szkoła Podstawowa nr.64

Szkoła Podstawowa nr.55

Szkoła Podstawowa nr.56

Tramwaj linii 2

Tramwaj linii 12

Tramwaj linii 6

Tramwaj linii 11

Szczecin(niem. Stettin) - stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego położone nad Odrą w zachodniej części Polski. Według danych z 2008 roku miasto zamieszkuje 406 941 tys. mieszkańców. Szczecin jest także 2 największym miastem Polski.

Rozbudowana gospodarka z udziałem różnych gałęzi przemysłu sprawia, że Szczecin jest głównym ośrodkiem gospodarczym regionu. Charakterystyczna dla miasta jest gospodarka morska m.in. znajduje się tu duży port morski i była stocznia. Miasto jest ośrodkiem turystycznym, z dużą liczbą zabytków. Stanowi centrum kulturalne – liczne teatry, muzea i ośrodki kultury. Jest też ośrodkiem religijnym poprzez kurię arcybiskupią, wydziały teologiczne, sanktuarium maryjne.

Miasto otaczają trzy puszcze: Puszcza Wkrzańska od północy, Puszcza Bukowa od południa oraz Puszcza Goleniowska od wschodu.

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Szczecin leży w północno-zachodniej Polsce, w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego przy granicy polsko-niemieckiej. Miasto leży nad rzeką Odrą oraz jeziorem Dąbie, obejmując część Międzyodrza. Szczecin jest położony na obszarze czterech mezoregionów geograficznych: Dolina Dolnej Odry, Wzniesienia Szczecińskie, Wzgórza Bukowe i Równina Goleniowska – wchodzą one w skład Pobrzeża Szczecińskiego.

Odległość z centrum miasta do Morza Bałtyckiego w linii prostej wynosi 55 km[potrzebne źródło]. Szczecin graniczy z miastem i gminą Police (od północy) oraz gminami: Dobra, Kołbaskowo od zachodu, Gryfino i Stare Czarnowo od południa oraz Kobylanka i Goleniów od wschodu.

Wieś Pilchowo i osiedle Pilchowo jest podzielone granicą administracyjną między miastem Szczecin a wiejską częścią gminy Police, Bezrzecze – między Szczecinem a gminą Dobra jako osiedle i wieś o tej samej nazwie, Załom – między Szczecinem a gminą Goleniów jako osiedle i wieś.

Szczecin jest uznawany za historyczną stolicę Pomorza Zachodniego.

Rzeźba terenu[edytuj | edytuj kod]


Według danych z 2008 roku powierzchnia miasta obejmuje 300,53 km² 27.

W granicach Szczecina spotykają się typy krajobrazu 4 mezoregionów geograficznych tj.: Dolina Dolnej Odry, Wzniesienia Szczecińskie, Wzgórza Bukowe i Równina Goleniowska. Średnia rzędna terenu Szczecina wynosi 25 m n.p.m.[5]. Najniżej powierzchnia terenu opada pomiędzy ramionami Odry, gdzie występują obszary depresyjne sięgające 0,1 m n.p.m. Przy graniach Szczecina znajduje się wzniesienie Wielecka Góra (131 m n.p.m.) leżąca na Wzgórzach Warszewskich, a na południe od miasta, w Szczecińskim Parku Krajobrazowym znajduje się Bukowiec (148 m n.p.m.) na Wzgórzach Bukowych.

Przyroda[edytuj | edytuj kod]W granicach administracyjnych Szczecina znajdują się niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" (m.in. z Jeziorem Szmaragdowym i rezerwatem przyrody "Zdroje") oraz północna część obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 Dolina Dolnej Odry (PLB 320003), natomiast na południu miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry i jest otoczone przez 3 puszcze Wkrzańską, Bukową i Goleniowską.

Stosunki wodne[edytuj | edytuj kod]Przez miasto przepływają: rzeka Odra, jej odnoga Regalica wpadająca do jeziora Dąbie leżącego w całości w granicach miasta, łącząca obie rzeki Parnica oraz wiele mniejszych rzek.

Klimat[edytuj | edytuj kod]Najczęściej oddziałujące masy powietrza polarnomorskiego znad północnego Atlantyku charakteryzują się dużą wilgotnością, co latem wpływa na wzrost zachmurzenia i ilości opadów atmosferycznych; zimą wiąże się z ociepleniem i dużym zachmurzeniem. Masy te najczęściej zalegają latem i jesienią.

Rzadziej napływa powietrze polarnokontynentalne z Europy Wschodniej i z Azji. Obecność tego powietrza obserwuje się najczęściej zimą i wiosną. Odznacza się ono małą zawartością pary wodnej. Podczas jego zalegania wiosną występują liczne przymrozki, zimy są mroźne i słoneczne. Znacznie rzadziej napływa powietrze arktyczne – przynosi ono pogodą bardzo zmienną, ze znacznymi zmianami temperatury i wiosenne przymrozki. Najrzadziej notuje się obecność powietrza zwrotnikowego, które niesie okresy gwałtownego ocieplenia, pojawiające się niekiedy zimą oraz sporadycznie latem.

Średnia prędkość wiatru wynosi ok. 3,3 m/s. Dominują wiatry zachodnie (W) i południowo-zachodnie (SW).

Obecność dużych zbiorników wodnych jak: Zalew Szczeciński, jezioro Miedwie i doliny Odry powoduje wzrost wilgotności powietrza na tych obszarach. Średnia wilgotność względna powietrza wynosi 80%, najwyższa – 88%, która występuje w listopadzie, grudniu i styczniu, a najmiejsza ok. 72% w kwietniu i maju.

Średnia temperatura powietrza w Szczecinie waha się w granicach od 8 do 8,4 °C[5]. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą od 15,8 °C do 20,3 °C, najzimniejszym styczeń od -4,1 °C do 2,6 °C[5]. Temperatura powietrza poniżej 0 °C występuje przeciętnie w ciągu 86 dni w roku, najczęściej w styczniu i w lutym.

Średnia roczna suma opadów wynosi 537 mm, średnia suma opadów w półroczu chłodnym 225 mm, a w półroczu ciepłym 350 mm[5]. Średnio w ciągu roku występuje 167 dni z opadami[5].

Charakterystyczną cechą klimatu Szczecina jest duża liczba dni pochmurncyh, co wynika z położenia na szlaku przemieszczania się układów cyklonalnych znad Atlantyku. W latach 1956-1998 liczba dni pochmurnych była dwukrotnie większa od dni pogodnych. Największym średnim zachmurzeniem charakteryzują się miesiące: listopad, grudzień i styczeń, kiedy to przeważają chmury warstwowe, a najmniejsze zachmurzenie – maj i sierpień.

Historia[edytuj | edytuj kod]Zobacz więcej w artykule: Historia Szczecina.


W VII-VI wieku p.n.e. istniała na tym terenie osada z okresu kultury łużyckiej. Jest jednak możliwe, że ciągłość udokumentowanej źródłami historii zasiedlenia tego miejsca sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych w okolicach Szczecina istniała miejscowość o nazwie Susudata. W IX wieku zbudowany został przez książąt słowiańskich gród otoczony fosą, u którego podnóża rozwinęła się osada handlowo-rybacka.

W 967 Mieszko I przyłączył Pomorze wraz ze Szczecinem do Polski. Ówczesny Szczecin składał się z trzech części: grodu, podgrodzia i portu. Do ok. 1005 r. Szczecin znajdował się pod zwierzchnictwem Bolesława Chrobrego. Militarne zaangażowanie się polskiego władcy w Czechach i konflikt z Niemcami zaktywizowały możnych pomorskich do secesji. Antychrześcijańska rewolta połączona z buntem lokalnego możnowładztwa spowodowały uniezależnienie się Szczecina i innych grodów pomorskich.

Po bitwie koło Strugi (część Płoni) w 1121 książę Bolesław Krzywousty ponownie przyłączył miasto do Polski jednocześnie uznając władzę lennika, Warcisława I. W 1181 miasto wraz z Pomorzem Zachodnim stało się lennikiem cesarza i weszło w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W 1243 książę Barnim I nadał Szczecinowi prawa miejskie. W kolejnych latach miasto nabywało kolejne tereny: w 1283 jezioro Dąbie, a w 1321 Police. W XIII wieku Szczecin stał się miastem hanzeatyckim. Na miejscu grodu słowiańskiego w XIV wieku książę Barnim III Wielki wybudował swoją siedzibę, tzw. "Kamienny Dom" oraz kaplicę św. Ottona. W 1474 w Szczecinie, po wygaśnięciu linii książąt szczecińskich i wołogoskich władzę objął książę słupski Bogusław X, który 4 lata później zjednoczył Pomorze Zachodnie, a w 1491 przeniósł jego stolicę do Szczecina. Jednak już w 1532 księstwo zostało ponownie podzielone, a miasto stało się stolicą Księstwa szczecińskiego. W 1570 został podpisany "pokój w Szczecinie" kończący I wojnę północną.

W 1630 miasto zajęli Szwedzi. Działania wojenne podczas potopu szwedzkiego przyczyniły się do upadku gospodarczego miasta. W 1713 miasto zostało przyłączone do Prus, co potwierdził pokój w Sztokholmie w 1720.

W czasie wojny siedmioletniej Rosjanie dokonali oblężenia Szczecina. W latach 1806-1813 Szczecin był pod okupacją francuską. Od 21 lutego do 29 lipca 1809 stacjonował sztab 4. płku strz. konnych armii Księstwa Warszawskiego zwalczający na Pomorzu Szwedzkim pruskie oddziały powstańcze mjra Schilla. Od stycznia do 5 grudnia 1813 twierdza była bohatersko broniona przez francuskiego gen. Barbanegre.


W 1843 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem dając początek kolei na Pomorzu, wkrótce potem zaczął intensywniej rozwijać się przemysł. W 1873 ówczesny nadburmistrz miasta Hermann Haken podjął decyzję o zburzeniu obwarowań i rozbudowie miasta. W chwili wybuchu II wojny światowej miasto liczyło ok. 270.000 mieszkańców. 15 października 1939 utworzone zostało tzw. Wielkie Miasto Szczecin, istniejące do zakończenia wojny. Na tym terenie istniało ok. 100 obozów pracy przymusowej. Zniszczenia zabudowy wyniosły ok. 65%, a portu i ośrodków przemysłu 95%[potrzebne źródło].

26 kwietnia 1945 Armia Czerwona zdobyła Szczecin. Oficjalne przekazanie miasta władzom polskim nastąpiło późno, bo dopiero 5 lipca. Dotychczasowa ludność, która pozostała w mieście została jednak wysiedlona w ciągu następnych lat do Niemiec i w 1947 w Szczecinie mieszkało już tylko 4 tys. Niemców.

W grudniu 1970 i sierpniu 1980 w Szczecinie miały miejsce strajki i demonstracje robotnicze, tu także podpisano tzw. porozumienia sierpniowe. 11 czerwca 1987 miasto odwiedził papież Jan Paweł II. W latach 1946-1998 miasto było stolicą województwa szczecińskiego, a od 1999 jest stolicą województwa zachodniopomorskiego. Od 1999 miasto jest główną kwaterą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschódiego sił NATO.

W dniach 4-7 sierpnia 2007 odbył się w Szczecinie finał Operacji Żagiel – The Tall Ships' Races (po odwiedzeniu kolejno – duńskiego Århus, fińskiej Kotki i szwedzkiego Sztokholmu) międzynarodowych regat żaglowców. Organizatorzy twierdzą, że teren zlotu odwiedziły 2 miliony ludzi[7].

Toponimika nazwy miasta[edytuj | edytuj kod]


Pierwotna nazwa Szczecina jest słowiańskiego pochodzenia. Dokumenty pisane zachowane ze średniowiecza są stosunkowo nieliczne i trudno z nich wyciągnąć konkretne wnioski. Dawniej panowało przekonanie, że nazwa miasta pochodzi od szczeciny. Inni wywodzili ją od słowa ściek (ponieważ wody odrzańskie w tym rejonie bardzo powoli „ściekają" ku Bałtykowi). Nowsze badania postawiły jeszcze dalsze przypuszczenia, że gród szczeciński otrzymał swą nazwę od szczytu, na którym się wznosił. Stare kroniki wspominają, iż miasto znajdowało się na trzech wzgórzach. Od tych szczytów powstała pierwsza nazwa Szczytno. Marian Gumowski na podstawie badań przeprowadzonych na starych pieczęciach miejskich uważał, iż pierwotna nazwa miasta brzmiała Szczycin.

Na przestrzeni wieków Szczecin wielokrotnie zmieniał nazwy. Najstarsza wzmianka wymieniająca nazwę Stetinum pochodzi z 1133, w 1188 Stetyn, w 1251 Stityn a także Stitinum, Stytin, Stiltin i Szczeticinice

Obecna nazwa miasta formalnie obowiązuje od 19 maja 1946[8].

Architektura i urbanistyka[edytuj | edytuj kod]Najciekawsze architektonicznie obiekty można znaleźć na Wałach Chrobrego. Gmachy, które postawiono tu po 1901, nawiązują do baroku, północnoniemieckiego manieryzmu, a także – jak np. Muzeum Morskie i Teatr Współczesny – do secesji i modernizmu. Zabudowę Wałów uzupełniają tarasy widokowe ze schodami, a także fontanna i rzeźby nawiązujące do kultury starożytnego Egiptu czy Rzymu, wykonane przez mistrzów niemieckich. Centrum Szczecina to wielkie ronda i ulice, wzdłuż których stoją kilkukondygnacyjne, eklektyczne kamienice. Ten gwiaździsty układ urbanistyczny porównywany jest często do najsłynniejszej realizacji tego typu w Europie – Paryża.

Większa część Śródmieścia zbudowana została na układzie gwiaździstym z placami w formie rond oraz szerokimi alejami obsadzonymi drzewami. Trasy komunikacji tramwajowej w zdecydowanej większości przebiegają wydzielonymi pasami bądź środkiem alei.

Zabytki[edytuj | edytuj kod]

W Szczecinie znajduje się duża liczba zabytków. Obecnie w mieście objętych ochroną prawną jest ok. 200 obiektów, a samo miasto znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Reprezentacyjną część stanowią Wały Chrobrego, tworzące nad Odrą tarasy widokowe o długości 500 m. Sąsiadują one z budynkami użyteczności publicznej o monumentalnej architekturze, takimi jak Muzeum Morskie, Akademia Morska i Urząd Wojewódzki.

Szczecin stanowił siedzibę książęcą, dzięki czemu w mieście powstał Zamek Książąt Pomorskich. O przeszłości miasta świadczą również pozostałości umocnień miejskich, jak Baszta Siedmiu Płaszczy lub bogato zdobione Brama Portowa i Brama Królewska. Bazylika św. Jakuba

Jedną z wyróżniających się budowli jest bazylika św. Jakuba, która stanowi dominantę ulicy Wyszyńskiego. Inne kościoły, na które należy zwrócić uwagę noszą wezwania: św. Jana Ewangelisty, św. Piotra i św. Pawła oraz św. Jana Chrzciciela. Dużą wartość historyczną mają także niewielkie kościoły, o średniowiecznym rodowodzie, położone w peryferyjnych osiedlach miasta: na Stołczynie, Krzekowie i Pomorzanach.

W Szczecinie znajduje się wiele byłych rezydencji, takich jak: Pałac Pod Głowami, Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Pałac Joński, Pałac Sejmu Stanów Pomorskich, Pałac Ziemstwa Pomorskiego oraz kamienice: Kamienica Loitzów, Domki Profesorskie.

W Szczecinie będącym jedną z ważniejszych republik miejskich w średniowieczu wybudowano Ratusz Staromiejski z Rynkiem Siennym, a następnie miasto jako siedziba prowincji i rejencji wzbogaciło się o kolejne budynki administracji publicznej takie jak: Czerwony Ratusz, Urząd Miejski w Szczecinie czy też Gmach Poczty oraz Gmach Poczty nr 2.

Zieleń miejska[edytuj | edytuj kod]

Na terenie miasta występują duże skupiska zieleni miejskiej w postaci parków, cmentarzy, zieleńców, skwerów i zieleni ulicznej. Ogólna powierzchnia terenów zieleni miejskiej (z cmentarzami) wynosi 605,3 ha, co stanowi 2% powierzchni Szczecina 1. Największą powierzchnię zajmują parki spacerowo-wypoczynkowe, których w 2006 r. było 16 i zajmowały łączną powierzchnię 161,5 ha 1.

Największym i najpopularniejszym[14] parkiem jest Park Kasprowicza (o pow. 49 ha) położony na wzniesieniu i stoku Doliny Niemierzyńskiej ze sztucznie utworzonym jeziorkiem Rusałką. Drugim parkiem co do wielkości jest Park Żeromskiego (o pow. 24 ha), powstały na terenach zlikwidowanych cmentarzy na początku XX wieku.

Pozostałe parki to: Park Dendrologiczny im. prof. Stefana Kownasa, Park Brodowski, Park Andersa, Park Powstańców, Park Arkoński, Park Noakowskiego, Park Jasne Błonia, Park przy ul. Niemierzyńskiej, Park przy ul. Goleniowskiej, Park przy ul. Jasnej, Park przy Stawie Brodowskim, Park przy ul. Sąsiedzkiej, Park przy ul. Przodowników Pracy, Park im. Stanisława Nadratowskiego, Park Szachisty (Pogodno), Ogród Różany, Park przy ul. Wapiennej (Warszewo).

Dużym skupiskiem zieleni są cmentarze o ogólnej powierzchni 182,6 ha. Największy z nich Cmentarz Centralny znajduje się w śródmieściu. W mieście istnieją 93 zieleńce, o łącznej powierzchni 48,5 ha .

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Szczecin to znaczący ośrodek gospodarki morskiej. Port morski obsługuje armatorów z całego świata i jest portem macierzystym dwóch dużych przedsiębiorstw żeglugowych: Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica. Ponad to mają tu swoje siedziby liczne inne firmy powiązane z gospodarką morską. Na terenie portu, na wyspie Ostrów Grabowski działa Spółka Wodna Międzyodrze zajmująca się oczyszczaniem ścieków. Tradycyjny dla miasta jest przemysł stoczniowy – Stocznia Szczecińska Nowa oraz stocznie remontowe: Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia", Stocznia Pomerania Sp. z o.o. oraz stocznia rzeczna Grupa Stoczni Odra Sp. z o.o.

Huta Szczecin jest jedyną na polskim wybrzeżu hutą żelaza. Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych Superfosfat S.A., zlokalizowane niedaleko huty, produkują nawozy sztuczne dla rolnictwa i ogrodnictwa.

W końcu października 2008 liczba bezrobotnych w Szczecinie obejmowała ok. 7,0 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 4,0% do aktywnych zawodowo

Handel[edytuj | edytuj kod]

W miastach portowych zawsze rozwijał się handel. Największym centrum handlowym jest CHR Galaxy, które deklaruje że miesięcznie odwiedza je prawie 1,2 mln klientów[16]. W Szczecinie znajduje się również CH Turzyn.

W 2006 roku w mieście było 17 targowisk, z czego 15 z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej 1. Największe szczecińskie bazary to: Pogodno (ul. Reymonta), plac Kilińskiego, Turzyn przy ul. Bohaterów Warszawy, Targowisko na Szafera, Manhattan (ul. Staszica), a także targowisko przy ul. Dziennikarskiej w Szczecin-Dąbiu. W Szczecinie w każdą niedzielę odbywają się dwie giełdy samochodowe, pierwsza koło Polmozbytu przy ul. Białowieskiej, druga przy ul. Cukrowej.

Szczecin słynny jest z kilku produktów. Pierwszym z nich jest paprykarz szczeciński, który jest typowym dodatkiem do kanapek. Składa się z rybiego mięsa, ryżu, cebuli, koncentratu pomidorowego, oleju roślinnego, dodatku różnych przypraw i soli. Drugim szczecińskim słynnym przysmakiem są szczecińskie paszteciki, robione z ciasta francuskiego mogą być nadziewane serem, mięsem, bądź też kapustą z grzybami. Regionalnym produktem jest także szczecińska wódka Starka, produkowana z żyta obecnie tylko w tutejszej wytwórni wódek, jej smak zawdzięcza długiemu leżakowaniu w dębowych beczkach z niewielkimi dodatkami liści lipowych lub jabłkowych.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Według danych z 2007 r. w mieście działało 37 placówek bibliotecznych, z których skorzystało 80 250 czytelników 1. Największą biblioteką jest Książnica Pomorska.

W Szczecinie działa 5 kin, które w 2007 roku odwiedziło 1 138 228 widzów 1. Mieści się tu najstarsze na świecie Kino Pionier 1909, działające nieprzerwanie w tym samym miejscu od 1907 r. Pozostałe 3 kina to: Centrum Filmowe Helios (4 sale), Multikino (9 sal), Kino Zamek.

Najważniejszym muzeum w mieście jest Muzeum Narodowe przy ul. Staromłyńskiej na Starym Mieście, w którym znajduje się także Galeria Sztuki Współczesnej. W pobliżu znajdują się także jego oddziały: Muzeum Historii Miasta i Muzeum Morskie. Oprócz tego istnieją także:

  * Muzeum Zamkowe w Zamku Książąt Pomorskich,
  * Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego[17]
  * Muzeum Oświaty Szczecińskiej
  * Muzeum Katedralne przy bazylice archikatedralnej św. Jakuba
===Teatry=== 


  * Teatr Polski
  * Teatr Współczesny
  * Teatr Kana
  * Teatr Krypta (w Zamku Książąt Pomorskich)
  * Teatr Lalek Pleciuga

oraz:

  * Filharmonia Szczecińska
  * Opera na Zamku

i amfiteatr w Parku Kasprowicza (Teatr Letni).

Imprezy cykliczne[edytuj | edytuj kod]

Każdego roku aglomeracja staje się nieformalną stolicą opery i operetki. Latem artyści ulicy przyjeżdżają do Szczecina, by zaprezentować szerokiej publiczności swoje nowe, często niekonwencjonalne projekty. Na Festiwalu Artystów Ulicy można spotkać teatry, który nowatorstwem i odwagą dotyka przemilczanych tematów i dorównuje sztukom wizualnym[styl do poprawy]. Co roku odbywają się Dni Morza – jedna z większych imprez w ciągu roku, na którą zapraszane są wielkie gwiazdy. W kwietniu odbywa się Rajd Magnolii, najbardziej prestiżowa impreza motoryzacyjna w woj. zachodniopomorskim, będąca III rundą Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów. Festiwal Teatralny Kontrapunkt

Lista imprez cyklicznych odbywających się w Szczecinie:

  * Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form "Kontrapunkt"
  * Rajd Magnolii
  * Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE
  * Tydzień Kresowy Kaziuki – początek marca
  * Dni Kultury Ukraińskiej – maj, od 1996[18]
  * Szkolna Giełda Turystyczna "Przygoda" – maj, od 1999[19]
  * Musica Genera Festival – maj, od 2002[20]
  * Dni Morza w Szczecinie – czerwiec[21]
  * Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy "Spoiwa Kultury" – lipiec, od 1999[22][23]
  * Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy” – w latach 1994–2007 Ogólnopolski Konkurs Baletowy "Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce"[24]
  * Turniej tenisowy Pekao Open – wrzesień, od 1996[25]
  * Szczeciński Festiwal Tatuażu – listopad, od 1998[26]
  * Piknik nad Odrą – początek maja, od 2005[27]
  * Noce Europejskiej Kinematografii - Kino Plenerowe od 2006 - Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki

Media lokalne[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w Szczecinie działają dwie lokalne stacje telewizyjne (TVP Szczecin i TV7) oraz lokalne stacje radiowe Polskie Radio Szczecin, Radio VOX FM, Radio Eska Szczecin oraz Radio Złote Przeboje, Radio RMF MAXXX, i Planeta FM. Największymi lokalnymi gazetami są: Kurier Szczeciński i Głos Szczeciński, regionalne wydanie Gazety Wyborczej. Jest także bezpłatny tygodnik MM Moje Miasto. Kiedyś w Szczecinie działały również stacje telewizyjne: TV Morze, TV Bryza i TV Gryf oraz radiowe: Radio Plus Szczecin, Radio Plama, Radio PSR, Radio ABC i Radio As. Na Prawobrzeżu wydawana jest również bezpłatna gazetka tj. Prawobrzeże. Dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" wydawana jest gazeta "Panorama 7", której cena jest wliczana w czynsz. W Szczecinie wydawany jest także dwumiesięcznik kulturalny "Pogranicza".

Sport[edytuj | edytuj kod]

W Szczecinie największymi obiektami sportowymi są Stadion Miejski im. Floriana Krygiera oraz Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka. Obiekty te należą do miasta, a administruje nimi MOSRiR Szczecin.

Najsłynniejszym zespołem piłkarskim jest Pogoń Szczecin grająca obecnie w I lidze. Drużyną siatkarską ze Szczecina, która odnosi największe sukcesy jest żeński Piast Szczecin, który gra obecnie w I lidze, a męski zespół Morze Bałtyk Szczecin w II lidze piłki siatkowej. Ponadto zespołem wielosekcyjnym przede wszystkim nastawionym na szkolenie młodzieży jest Arkonia Szczecin.

W mieście działa także Aeroklub Szczeciński, który łączy ok. 250 członków zgrupowanych w 6 sekcjach, a także prowadzi szkolenia: samolotowe, szybowcowe, spadochronowe, paralotniowe, okazjonalnie kursy mikrolotowe.

Edukacja[edytuj | edytuj kod]

W 2007 roku w szczecińskich 59 szkołach podstawowych uczyło się 20 739 dzieci, a w 51 gimnazjach 12 504 uczniów. W szkołach średnich uczyło się 13 467 osób 1. Miasto w 2007 roku miało 31 liceów ogólnokształcących, 22 technika dla młodzieży, 10 liceów profilowanych dla młodzieży, 14 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, 5 szkół policealnych, 11 szkół artystycznych 1.

W Szczecinie mieszczą się następujące uczelnie:

  * Akademia Morska w Szczecinie
  * Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie
  * Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  * Uniwersytet Szczeciński
  * Akademia Muzyczna w Poznaniu – Filia w Szczecinie
  * Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
  * Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna
  * Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
  * Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
  * Wyższa Szkoła Języków Obcych
  * Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej
  * Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
  * Szczecińska Szkoła Wyższa - Collegium Balticum
  * Wyższa Szkoła Zawodowa "OECONOMICUS" PTE
  * Wyższa Szkoła Zarządzania
  * Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  * Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie powołany na bazie Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie

Komunikacja[edytuj | edytuj kod]

Komunikacja miejska[edytuj | edytuj kod]

Obecnie po Szczecinie kursuje 11 linii tramwajowych (nie ma linii nr 10) oraz 75 autobusowych (w tym 14 nocnych). Organizatorem komunikacji w mieście jest zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Jego zadaniem jest ustalanie szczegółowego rozkładu jazdy na wszystkich liniach, dystrybucja i kontrola biletów oraz zamawianie usług przewozowych. Na jego zlecenie, linie tramwajowe obsługuje przedsiębiorstwo Tramwaje Szczecińskie, a autobusowe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica", Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie", Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz PKS Szczecin.

Sieć tramwajowa stanowi podstawowy środek transportu publicznego w centrum miasta. Choć gęstość sieci w ścisłym centrum miasta uległa w latach powojennych istotnemu zmniejszeniu, nadal zapewnia ona dojazd do najważniejszych ośrodków handlowych i usługowych. Promieniście rozchodzące się z centrum linie tramwajowe zapewniają duże zdolności przewozowe z oraz do najważniejszych dzielnic lewobrzeżnego Szczecina. W planach istnieje budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, który miałby połączyć prawobrzeżną część miasta z centrum. Ta inwestycja miałaby poprawić funkcjonowanie komunikacji po obu stronach Odry

Sieć połączeń autobusowych coraz częściej poddawana jest krytyce, ponieważ pozostaje niezmienna od kilkunastu lat. Faktem jest jednak, że system ten jest chwalony przez niezależnych ekspertów, ponieważ w zdecydowanej większości linie autobusowe nie pokrywają się z liniami tramwajowymi. Wyjątkiem są linie pospieszne, które z założenia mają stanowić bezpośrednią, droższą alternatywę dla tramwajów.

Transport drogowy[edytuj | edytuj kod]

Szczecin jest ważnym węzłem komunikacyjnym, ze względu na położenie na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe łączącego południową Skandynawię, Czechy i Austrię z portami Morza Śródziemnego.


Komunikacja kolejowa[edytuj | edytuj kod]

W Szczecinie zbiega się 6 różnych kierunków linii kolejowych, które razem tworzą szczeciński węzeł kolejowy. Obecnie w Szczecinie jest czynnych w ruchu pasażerskim 8 stacji i przystanków kolejowych. Miasto posiada także 2 stacje towarowe i kilka posterunków odgałęźnych. Szczecin połączony jest z krajową infrastrukturą kolejową poprzez 7 linii kolejowych. Linia kolejowa nr 401 łączy miasto z miasto z Goleniowem i Świnoujściem, linia nr 351 łączy miasto z pobliskim Stargardem i z Poznaniem, który łączy je dalej z Warszawą i Wrocławiem. Linia 273 łączy z Kostrzynem nad Odrą, Zieloną Górą i Wrocławiem. Linia kolejowa nr 409 z łączy Szczecin z Berlinem a linia kolejowa nr 408 z Hamburgiem.

Transport wodny[edytuj | edytuj kod]

Z Nabrzeża Pasażerskiego przy Wałach Chrobrego odpływają statki wycieczkowe Odra Queen i Peene Queen pływające po Odrze i wodach szczecińskiego portu. W kwietniu 2008 roku uruchomiony został wodolot do Świnoujścia. Planowana jest organizacja szlaku wodnego Berlin – Szczecin – Bałtyk.

Transport lotniczy[edytuj | edytuj kod]

Komunikację lotniczą obsługuje położony ok. 47 km[28] od centrum miasta międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność", który ma stałe połączenia lotnicze z: – Warszawą (obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT), – Londynem Stansted (Ryanair), – Londynem Luton (Ryanair), – Liverpoolem (Ryanair), – Bristolem (Ryanair), – Birmingham (Ryanair), – Dublinem (Ryanair), – Oslo (Norwegian). W ofercie są także loty czarterowe i sezonowe. Roczna przepustowość najnowocześniejszego w kraju terminalu lotniczego wynosi 1 milion pasażerów. Terminal jest przystosowany do wymogów UE. Obecnie port lotniczy w Szczecinie stara się o lokalizacje bazy Ryanair. Jego szanse na to poważnie wzrosły po wybudowaniu nowego terminalu pasażerskiego i najnowocześniejszej w Polsce wieży kontroli lotów.

Przejścia graniczne[edytuj | edytuj kod]

W mieście działa morskie przejście graniczne Szczecin-Port, a w okolicach znajduje port lotniczy Szczecin-Goleniów.

Komunikacja rowerowa[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w granicach miasta funkcjonuje ponad 40 km ścieżek rowerowych prowadzonych w pasach drogowych (poza jezdnią) oraz samodzielnych ścieżek rowerowych. Układ ścieżek rowerowych jest w dużej mierze wynikiem realizacji i modernizacji układu drogowego. Szacuje się, że ok. 18 km dróg rowerowych powstało w wyniku przebudowy układu drogowego w ostatnich latach.

W części dróg rezerwy pod przebiegi ścieżek rowerowych, wynikające jeszcze z rozwiązań planowanych w okresie przedwojennym (np. ul. Ku Słońcu, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Wyspiańskiego), wykorzystane są na cele parkingowe.

Obecny układ ścieżek rowerowych obejmuje tylko fragmenty miasta, w tym ok. 27 km w dzielnicy Zachód i ok. 9 km w dzielnicy Śródmieście. Brak jest praktycznie ścieżek rowerowych w dzielnicy Prawobrzeże oraz Północ. Jest to układ, jak dotąd, dość chaotyczny, nietworzący spójnego systemu tras rowerowych[29]

Polityka i administracja[edytuj | edytuj kod]

Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]

 • Północ
 • Zachód
 • Śródmieście
 • Prawobrzeże
 • jez. Dąbie


Przedstawiony podział formalny Szczecina na cztery dzielnice administracyjne, grupuje osiedla mieszkaniowe wg położenia przestrzennego:

  * Północ
  * Prawobrzeże
  * Śródmieście
  * Zachód

Ponadto w powszechnym użyciu są tradycyjne nazwy dzielące starsze części miasta na dzielnice, a współczesnym przypisujące określenie osiedli.

Władze miasta[edytuj | edytuj kod]

Mieszkańcy miasta wybierają do szczecińskiej rady miasta 31 radnych. Po wyborach w 2006 r. zasiada w niej 15 radnych z PO, 10 z PiS, 5 radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz 1 niezrzeszony. Organem wykonawczym władz jest prezydent miasta, którym od 4 grudnia 2006 jest Piotr Krzystek. Urząd Miasta Szczecin ma siedzibę na placu Armii Krajowej.


Parlamentarzyści[edytuj | edytuj kod]

Mieszkańcy wybierają parlamentarzystów z okręgu wyborczego Szczecin, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego Gorzów Wielkopolski.

Posłowie do Sejmu RP posiadający biura poselskie w mieście:

  Bartosz Arłukowicz (niezrzeszony), Joachim Brudziński (PiS), Longin Komołowski (PiS), Arkadiusz Litwiński (PO), Mirosława Masłowska (PiS), Michał Marcinkiewicz (PO), Grzegorz Napieralski (SLD), Sławomir Nitras (PO), Cezary Urban (PO), Renata Zaremba (PO)

Senatorowie posiadający biura senatorskie w mieście:

  Jan Olech (PO), Krzysztof Zaremba (niezrzeszony)

Posłowie do Parlamentu Europejskiego posiadających biura poselskie w mieście:

  * Zdzisław Chmielewski, PO, historyk, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
  * Bogusław Liberadzki, SLD, ekonomista, były minister transportu

Konsulaty[edytuj | edytuj kod]

W Szczecinie znajduje się 13 konsulatów honorowych oraz 1 agencja konsularna. Są to urzędy konsularne: Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Kazachstanu, Litwy, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Przed 1939 r. w niemieckim wówczas Szczecinie istniało 27 konsulatów, w tym w latach 1925-1939 konsulat Polski. Po II wojnie światowej w Szczecinie istniały także konsulaty: Finlandii, NRD, Kuby i ZSRR (później Rosji) i do niedawna Słowacji.

Współpraca międzynarodowa [edytuj]

Miasta partnerskie Szczecina to[30]:

  * Niemcy Berlin Friedrichshain-Kreuzberg od 14 czerwca 1996
  * Niemcy Bremerhaven od 16 października 1990
  * Chiny Dalian (大连) od 29 września 1995
  * Dania Esbjerg od 1 września 1990
  * Anglia Kingston upon Hull od 1991
  * Litwa Kłajpeda (Klaipėda)
  * Niemcy Lubeka (Lübeck) od 15 stycznia 1993
  * Szwecja Malmö od 8 marca 1994
  * Rosja Murmańsk (Мурманск)
  * Niemcy Rostock od 1957
  * Stany Zjednoczone Saint Louis od 1992

Szczecin jest również członkiem Nowej Hanzy[31] i Związku Miast Bałtyckich, Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Demografia[edytuj | edytuj kod]

Język[edytuj | edytuj kod]

W pierwszych latach po II wojnie światowej Szczecin został zasiedlony głównie przez ludność pochodzącą z dawnych Kresów Wschodnich, Polski wschodniej i centralnej. Ludność ta w początkowym okresie posługiwała się językiem polskim, który cechował się dużą ilością wyrażeń gwarowych i naleciałości charakterystycznych dla obszarów rodzinnych osadników. W okresie ostatniego półwiecza (w wyniku zadziałania tzw. "tygla językowego") na tym terenie dokonało się ogromne ujednolicenie języka. Według badań dokonanych w latach 90. XX wieku obecni mieszkańcy Szczecina (obok mieszkańców Wrocławia) posługują się polszczyzną najbardziej zbliżoną do języka literackiego spośród wszystkich mieszkańców Polski[32].

Ludzie Szczecina[edytuj | edytuj kod]

Honorowi Obywatele Miasta[edytuj | edytuj kod]

Historyczne tytuły Honorowego Obywatela Miasta Szczecina nadane w czasach:

Królestwa Prus

  * Johann August Sack
  * Constantin Gottlieb Leberecht von Zeppelin
  * Friedrich Heinrich Ernst Graf von Wrangel

II Rzeszy

  * August von Werder
  * Ulrich von Behr-Negendank
  * Carl Albrecht Theodor Hugo von Sommerfeld
  * Heinrich Dohrn
  * Hermann Haken
  * Gustav Scharlau
  * Paul von Hindenburg

Republiki Weimarskiej

  * Georg Jacob Manasee
  * Franz Eduard Gribel
  * Friedrich Ackermann

III Rzeszy

  * Adolf Hitler
  * Hermann Göring
  * August von Mackensen
  * Wilhelm Frick


Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Szczecina nadane w czasach:

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  * Bolesław Bierut – tytuł nadany w 1946[33]
  * Władysław Gomułka – tytuł nadany w 1946[33]
  * Eugeniusz Kwiatkowski – tytuł nadany w 1946[33]
  * Edward Osóbka-Morawski – tytuł nadany w 1946[33]
  * Konstanty Rokossowski – tytuł nadany w 1949[33]
  * Nikita Chruszczow – tytuł nadany w 1959[33]
  * Paweł Batow – tytuł nadany w 1965[33]
  * Władimir Nikołajewicz Dżandźgwa – tytuł nadany w 1979[33]

III Rzeczypospolitej

  * ks. abp Kazimierz Majdański – tytuł nadany w 1996[34]
  * Jan Paweł II – tytuł nadany w 2002[35]
  * Władysław Bartoszewski – tytuł nadany w 2006[36][37]
  * Aleksander Wolszczan – tytuł nadany w 2006[38][39]
  * Gerard Labuda – tytuł nadany w 2007[40]
  * ks. Hubert Czuma – tytuł nadany w 2008[41]
  * Lech Wałęsa – tytuł nadany w 2008[42]

Bezpieczeństwo[edytuj | edytuj kod]

Główną instytucją bezpieczeństwa i porządku publicznego w Szczecinie jest Miejska Komenda Policji. Składa się ona z 3 sekcji: ruchu drogowego, sekcji do walki z przestępczością narkotykową oraz z sekcji prewencji, która obejmuje dzielnicowych, wspólne działanie z samorządami lokalnym i profilaktykę. Teren miasta Szczecin jest podzielony na pięć obszarów (Śródmieście, Niebuszewo, Pogodno, nad Odrą, Dąbie), przyporządkowanych pięciu komisariatom. Każdy obszar działania komisariatu dzieli się na sektory, a te z kolei na rejony, do których przyporządkowany jest dzielnicowy. Każdy dzielnicowy pełni dyżur w punkcie przyjęć kilka razy w miesiącu. W Szczecinie znajduje się 20 wydziałów komendy wojewódzkiej Policji, oddział prewencji, laboratorium kryminalistyczne, a także sztab zachodniopomorskiej policji.

Ratownictwo medyczne w Szczecinie zapewnia Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. W jej ramach działa 14 zespołów ratownictwa medycznego (7 zespołów reanimacyjnych R oraz 7 zespółów wypadkowych W[43]) z dwóch placówek (ul. Wojska Polskiego i Gryfińska). Zespoły swoim działaniem obejmują oprócz Szczecina także sąsiednie gminy Kołbaskowo, Dobra Szczecińska oraz część gminy Goleniów. WSPR w Szczecinie otrzymuje powiadomienia z Centum Powiadamiania Ratunkowego działającego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W mieście znajdują się 3 szpitalne oddziały ratunkowe[44][45][46] do których trafiają osoby w stanie nagłego zagrożenia, dodatkowo istnieje także 1 szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci[47].

Miasto podzielone jest na obszary działania pięciu jednostek ratowniczo-gaśniczych, wchodzących w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. W 2006 roku na terenie miasta komenda odnotowała 4055 zdarzeń, z czego 2347 dotyczyło pożarów[48]. Szczecin jest także siedzibą Komendy Wojewódzkiej PSP.

Szczecin posiada straż miejską, która jest zorganizowana w 4 oddziałach: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Od 2006 r. jej nowym obowiązkiem w ramach akcji "Czysty Szczecin" jest zbieranie informacji, także drogą elektroniczną, o szczególnie zaniedbanych miejscach w mieście.

Na terenie miasta znajduje się jeden z większych garnizonów w kraju. Obecnie stacjonuje tu 12 Brygada Zmechanizowana oraz 12 Batalion Rozpoznawczy. W mieście kwaterę główną ma Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, swoją siedzibę 12 Dywizja Zmechanizowana, znajduje się tu także szereg instytucji garnizonowych administracji wojskowej.

Garnizon Szczecin był miejscem, gdzie stacjonowały kolejno jednostki szwedzkie, pruskie, francuskie, Księstwa Warszawskiego, niemieckie, radzieckie i polskie.

Religie[edytuj | edytuj kod]

Miasto jest siedzibą archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Szczecin posiada 46 parafii, które są podzielone pomiędzy 7 dekanatów. Głównym szczecińskim kościołem rzymskokatolickim jest bazylika archikatedralna św. Jakuba. W 1988 r. na os. Słonecznym powstało Sanktuarium Pani Fatimskiej – Słonecznej Królowej, której figurę koronował na Jasnych Błoniach Jan Paweł II podczas III podróży apostolskiej do Polski. 24 marca 1981 r. zostało tu erygowane Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne, a cała archidiecezja jest zaangażowana w rozwój i funkcjonowanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1995 r. przy ul. św. Jana Bosko została utworzona Salezjańska Szkoła Organowa im. Kardynała Augusta Hlonda.

W Szczecinie mieści się także kościół pw. św. Piotra i św. Pawła wyznania polskokatolickiego. W mieście znajduje się cerkiew prawosławna parafii św. Mikołaja oraz cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej.

W Szczecinie znajdują się 2 kościoły ewangelickie – luterański kościół parafialny Świętej Trójcy na Łasztowni oraz sala nabożeństw metodystów przy ul. Stoisława. Miasto posiada także liczne zbory Kościołów ewangelikalnych. 2 zbory Kościoła Zielonoświątkowego w RP – przy ul. Wawrzyniaka oraz zbór "Betezda", zbór "Kościół na Skale" (Kościół Boży w Chrystusie), 2 zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan – zbór "Betel" i II zbór, zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz zbór Adwentystów Dnia Siódmego[49].

W mieście działa także Świecki Ruch Misyjny "Epifania"[50]. Działalność kaznodziejska Świadków Jehowy zorganizowana jest wokół miejscowych Sal Królestwa.

Działające w Szczecinie 4 grupy buddyjskie to: Szczecińska Grupa Zen[51] reprezentująca tradycję koreańskiego buddyzmu zen, ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi[52], Grupa Jungdrung Bon będąca ośrodkiem lokalnym Związku Garuda w Polsce oraz Misja Buddyjska "Trzy Schronienia" mająca swą świątynię Sanboin.

W 1835 r. Szczecinie wybudowano pierwszą synagogę. W 1873 r. rozebrano ją i zbudowano nową synagogę, którą podczas kryształowej nocy w 1938 roku spaliły bojówki hitlerowskie. Od 1945 roku gmina żydowska odprawia nabożeństwa w synagodze przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza.


Dzielnice Szczecina

Szczecińskie Mosty

Istniejące:Most DługiMost im. Karola ŚwierczewskiegoMost KolejowyMost GryfitówMost CłowyMost im. 1 armii Wojska PolskiegoMost pionierów miasta SzczecinaMost PortowyMost im.Jerzego ŁabudyMost Kolejowy na Regalicy

Nieistniejące:Most DworcowyMost KłodnyFort WilhelmaBrama PanieńskaBrama św.DuchaMost ZielonyElementy dawnych fortyfikacji miejskich w Szczecinie

Istniejące:Brama KrólewskaBrama PortowaBaszta PanieńskaMur na ul.Rybackiej

Nieistniejące:Fort LeopoldaFort PrusyFort WilhelmaBrama PanieńskaBrama św.DuchaStacje Kolejowe w Szczecinie

Czynne dla ruchu pasażerskiego:Szczecin DąbieSzczecin GłównySzczecin GumieńceSzczecin PodjuchySzczecin Port CentralnySzczecin ZałomSzczecin ZdrojeSzczecin Zdunowo

Nieczynne dla ruchu pasażerskiego:Szczecin GlinkiSzczecin NiebuszewoSzczecin SkolwinSzczecin TurzynSzczecin Wzgórze Hetmańskie

Przystanki nieczynne dla ruchu pasażerskiego:Szczecin Dąbie OsiedleSzczecin DrzetowoSzczecin GocławSzczecin GolęcinoSzczecin KluczSzczecin ŁęknoSzczecin MścięcinoSzczecin PogodnoSzczecin PomorzanySzczecin ŻelechowoTramwaje w Szczecinie:
Tramwaje i nietylko 014.jpg

* Linie

-Kursujące: 01234567891112

-Zawieszone:10

-Planowane:101314

-Nieistniejące:1N2N3N4N5N6N7N8N9N25E

* Tabor

-Tabor eksploatowany: Konstal 105N,Konstal 105Na,Tatra KT4D,Tatra T6A2D


Dawne linie tramwajowe nocne w Szczecinie:

Dawne tramwaje nocne: 1N3N4N5N6N7N8N9N78N

Schematy:Mapka tramwajów nocnych z lat 90


Linie autobusowe w Szczecinie:

Linie przedwojenne: AFHLNPRSSWPd

Linie dzienne zwykłe: 515253545555bis56575859606161bis6364656667686970717273747576777879808182838487

Pospieszne: ABCDEFG

Nocne: 521522523524525526527528529530531532533534

Turystyczne: 50100

Zastępcze: 808836853863AT6

Okresowe: 800801802803804

Hipermarketowe: 701703704705707708709712

Podmiejskie:101102103106107109110111

Nieistniejące: 51bis52Ibis52IIbis52A52B55A55B56bis60bis6283104105108526APC bis

50px Ta strona zawiera treści z Wikipedii.

Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Szczecin. Lista autorów jest dostępna w historii strony.
. Jeśli chcesz - tchnij w niego ducha Szczecinwikii.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.